Teaching Faculty

Arts

Dr. Anju Pareek

Dr. Meghna Pareek

Dr. Shewta Jaiman

Dr. Shabnam

Dr. Lalit Pareek

Dr. Harlal Meel

Dr. O.P. Nair

Ayushi Sharma

Ashok Kumar Sharma

Dr. Gayatri

Bharat Mahawar

Mukesh Kumawat